top of page

VISJON

CONNECTION er en menighet for alle,

med sterkt fokus på å nå den neste generasjon!

Tilbud til alle alderstrinn og livsfaser.

GÅ - VINNE - ISTANDSETTE - SENDE - PLANTE

HISTORIEN BAK CONNECTION

Som svar på Herrens ledelse, flyttet i 2008 Rune og Siri Tysse og barna til Tulsa, Oklahoma USA for å gå på bibelskole., som en forberedelse til å fortsette pionerprosjektet CONNECTION og bodde der i to år. Sommeren 2010 flyttet familien Tysse tilbake til Norge

CONNECTION har der leid og renovert det tidligere treningsenteret i lonevåg senter. Gud har velsignet CONNECTION med gode og trofaste medarbeidere som er en god støtte for arbeidet. Connection har egne barne- og ungdomssamlinger der de får den samme grunnleggende undervisning som i CONNECTIONs gudstjenester for øvrig. 

CONNECTIONs visjon er at å undervise slik at den enkelte gjennom Jesus lærer å kjenne sin Far Gud og å være ledet av Guds Ånd samt å vokse i tro og være rik på kjærlighet.

IMPACT LOVSANG

Impact Lovsang er lovsangs bandet til Connection.

bottom of page