top of page

GUDSTJENESTE

IMG_5151_edited.jpg

Gudstjeneste

klokken 18:00 de fleste søndager

IMG_5155_edited_edited.jpg

Nattverd søndag

Hver første gudstjeneste i måneden er nattverd søndag

da starter gudstjenesten klokken 11:00

TENKER DU PÅ Å BESØKE CONNECTION?

Hva du kan forvente

Søndagene samles vi til Gudstjeneste med inspirerende undervisning, lovsang, bønn og fellesskap.

Det er barnemøte parallelt med Gudstjenesten og egne ungdomssamlinger hver fredag. Vi ønsker

å være en menighet for mennesker i alle livsfaser, der særlig barn og unge står i fokus, og der det

knyttes sterke vennskapsbånd på tvers av generasjoner og livssituasjoner.

bottom of page